Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com (alle bestuursleden ontvangen deze e-mail)

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Doelstellingen

Het financieel, materieel dan wel op enige andere wijze steunen van de leefgemeenschappen op de Filippijnen, waarbij meer in het bijzonder de aandacht wordt gevestigd op de hulp aan een scholingsproject voor kinderen tot de leeftijd van veertien jaar binnen de hiervoor genoemde leefgemeenschap,

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband kunnen houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.