Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom.

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarrekening 2018

In 2018 hebben we een mooi waterproject gerealiseerd bij de Igmalic school in Mabini Cadiz. Op de website leest u hierover meerdere artikelen (link)

In Kenia worden 4 kinderen geholpen met het betalen van hun studie. Dit is mogelijk door privé sponsoren. Een van de studenten is bezig met de laatste loodjes van zijn studie en kan daarna volwaardig deel gaan nemen aan de maatschappij.

Ook zijn er weer tientallen Balik Bayan boxen naar de Filipijnen gestuurd ter ondersteuning van kinderen die behoefte hebben aan schoolspullen en kleding. Jammer is wel dat huur van de loods die we mogen gebruiken sterk gestegen is. (in de cijfers van 2018 is anderhalf jaar huur verantwoord)

In Bacolod hebben we de stichting straatkinderen geholpen met activiteiten o.a. rond de kerst zodat deze kinderen ook ondersteuning hebben.

Lees meer: Jaarrekening 2018

Jaarcijfers 2017

In 2017 is een groot gedeelte van ontvangen giften bestemd en  besteed aan de studiekosten van 3 studenten in Kenia. 

Een voorbeeld van hulp aan kinderen die wij verlenen indien een persoonlijke doelsponsor zorgt voor de financiële middelen. In deze categorie helpen we een aantal families in de Filipijnen waarvan de leefomstandigheden door ziekte of handicaps van een of meerdere van de huisgenoten er voor zorgt dat kinderen niet meer naar school kunnen. Hieraan is ongeveer €7.500 besteed. 

In totaal zijn 17 balik Bayanboxen verstuurd naar scholen en wijken met daarin schoolspullen, kleding en speelgoed die in Nederland verzameld zijn. Alleen goed en hoogwaardige materialen en kleding worden gestuurd. Ook zijn laptops en beamer gestuurd voor het geven van onderwijs aan kinderen op enkele lager scholen. 

Aan het weeshuis Home of Hope is € 1,700 overgemaakt voor ondersteuning van de kosten om de kinderen naar school te kunnen gaan. 

Voor 2018 zijn wij bezig te onderzoeken of we o.a. weer een bijdrage kunnen leveren aan de bouw/verbouw van een klaslokaal. 

Wij danken onze sponsoren voor hun gulle bijdragen en de vrijwilligers die ons helpen.

Lees meer: Jaarcijfers 2017

Jaarrekening 2016

 

In 2016 hebben we een aantal projecten uitgevoerd die direct en indirect ten goede kwamen van kinderen.

 

In het weeshuis Home of Hope hebben we de electriciteit, de waterleiding en afvoer vervangen. Het weeshuis dreigde hun vergunning te verliezen omdat deze voorzieningen niet door de keuring kwamen. Na reparatie heeft Home of Hope weer zijn vergunning ontvangen.

 

De Bgry. of Efigenio Lizares in de buurt van Talisay had tot voor kort geen eigen waterput. Dit dorpje wordt bewoond door 20 families met veel kinderen. De kinderen hadden de dagelijkse taak om 5 kilometer verderop water te halen. Dankzij Lutoban en de familie Pachicha heeft het dorp nu een eigen waterput met gefilterd drinkwater. 

Door het versturen van de Balik Bayanboxen hebben we weer veel arme families en straatkinderen van Bacolod en Manilla aan kleding, speelgoed en lesmateriaal kunnen helpen. Ook hebben we met Kerstmis 120 voedselpakketten uitgedeeld aan deze doelgroep. 

 

De families Legaspi en Claveria hebben we geholpen met het opzetten van een kleine winkel. Onder begeleiding van Lutoban proberen we deze families te helpen met het voorzien in hun levensbehoefte. 

Drie kinderen met zware handicaps zijn dit jaar ook weer geholpen. Chrisselle Ann en Ricky door het betalen van ziektekosten en studiekosten en Joel die zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapt is door het waterdicht laten maken van het hutje waar hij daglijks in ligt.

Tevens ondersteunen we twee studenten in Kenia met studiekosten. Hiervoor hebben we een sponsor gevonden

 

Wij als stichting Lutoban proberen er voor te zorgen dat de door ons ingezamelde gelden goed worden besteed, zonder dat er ook maar iets aan de welbekende strijkstok blijft hangen. Dit blijkt in de praktijk in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. 

 

Meer informatie over onze activiteiten vindt u ok op Faceboek

 

 

Wij danken al onze sponsors voor het mogelijk maken van onze projecten.Wij kunnen hierdoor ons motto uitvoeren: "Een druppel op de juiste plaats".

Lees meer: Jaarrekening 2016


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.