Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarcijfers 2019

jaarrekening Lutoban 2019Het beleid van Lutoban is dat Lutoban zorgt voor materialen en projectbeheer van een project en dat de ontvangers van de giften zorgen voor de mankracht om de projecten uit te voeren.

 

Het jaar 2019 stond in het teken van waterprojecten op drie scholen. Deze scholen zijn voorzien van schoon drinkwater en wasfaciliteiten voor handenwassen etc. 

Het project  straatkinderen in Bacolod worden ook gesteund. Deze kinderen hebben door donatie van Lutoban o.a. schoolspullen ontvangen. 

 

In Bacolod hebben we een buurt geholpen waarvan de inwoners zeer arm zijn. De daken van hun hutjes waren zo lek dat het binnen net zo hard regende als buiten. In deze buurt wonen ook veel ouder bewoners zonder inkomen. Via onze locale contacten hebben wij gezorgd voor 

de aankoop van golfplaten, verf en alles wat nodig was voor de reparartie van de woningen. De inwoners hebben zelf de daken gerepareerd.

 

In 2019 zijn 7 zendingen met schoolspullen, kleren etc. verzonden in de zogenaamde Balik Bayanboxen. Dozen die maximaal 75 kg mogen wegen en die in Ulvenhout opgehaald worden en afgeleverd worden bij de door Lutoban vastgestelde ontvangers.

 

Ook dit jaar hebben we weer rond kerst voedselpakketeen uitgedeeld.

 

Ons enige project buiten de Filipijnen is de ondersteuning van een aantal kinderen die hierdoor kunnen studeren. Dit project wordt gesteund door een aantal donateurs die speciaal voor dit project geld doneren.

 

Voor 2020 staan nog enkele waterprojecten gepland en een renovatie van het weeshuis Home of Hope. Ook de ondersteuning van kinderen die studeren in Kenia wordt voortgezet.

In 2020 staat ook een bezoek gepland van enkele bestuursleden, die ter plekke nog meer aanvragen gaan beoordelen op haalbaarheid.

 

Wij danken alle donateurs voor hun gulle gaven. Wij proberen de ontvangen gelden op een verantwoorde wijze te verdelen, waarbij de grootste uitdaging blijft dit te doen zonder dat er bij de ontvangers geld aan de strijkstok blijft hangen

Jaarrekening 2018

In 2018 hebben we een mooi waterproject gerealiseerd bij de Igmalic school in Mabini Cadiz. Op de website leest u hierover meerdere artikelen (link)

In Kenia worden 4 kinderen geholpen met het betalen van hun studie. Dit is mogelijk door privé sponsoren. Een van de studenten is bezig met de laatste loodjes van zijn studie en kan daarna volwaardig deel gaan nemen aan de maatschappij.

Ook zijn er weer tientallen Balik Bayan boxen naar de Filipijnen gestuurd ter ondersteuning van kinderen die behoefte hebben aan schoolspullen en kleding. Jammer is wel dat huur van de loods die we mogen gebruiken sterk gestegen is. (in de cijfers van 2018 is anderhalf jaar huur verantwoord)

In Bacolod hebben we de stichting straatkinderen geholpen met activiteiten o.a. rond de kerst zodat deze kinderen ook ondersteuning hebben.

Lees meer: Jaarrekening 2018

Jaarcijfers 2017

In 2017 is een groot gedeelte van ontvangen giften bestemd en  besteed aan de studiekosten van 3 studenten in Kenia. 

Een voorbeeld van hulp aan kinderen die wij verlenen indien een persoonlijke doelsponsor zorgt voor de financiële middelen. In deze categorie helpen we een aantal families in de Filipijnen waarvan de leefomstandigheden door ziekte of handicaps van een of meerdere van de huisgenoten er voor zorgt dat kinderen niet meer naar school kunnen. Hieraan is ongeveer €7.500 besteed. 

In totaal zijn 17 balik Bayanboxen verstuurd naar scholen en wijken met daarin schoolspullen, kleding en speelgoed die in Nederland verzameld zijn. Alleen goed en hoogwaardige materialen en kleding worden gestuurd. Ook zijn laptops en beamer gestuurd voor het geven van onderwijs aan kinderen op enkele lager scholen. 

Aan het weeshuis Home of Hope is € 1,700 overgemaakt voor ondersteuning van de kosten om de kinderen naar school te kunnen gaan. 

Voor 2018 zijn wij bezig te onderzoeken of we o.a. weer een bijdrage kunnen leveren aan de bouw/verbouw van een klaslokaal. 

Wij danken onze sponsoren voor hun gulle bijdragen en de vrijwilligers die ons helpen.

Lees meer: Jaarcijfers 2017

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.