Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarcijfers 2015

2015 is voor de Stichting  Lutoban een overgangsjaar geworden. Tot in 2014 konden wij gebruik maken van een Nederlandse aannemer die in de Filipijnen woonde. Sinds zijn terugkeer naar Nederland is de stichting zoekende naar een betrouwbare bouwpartner in de Filipijnen en het liefst op het eiland Negros.

Dat is een behoorlijk lastige opgave omdat corruptie, en misbruik maken van, een wijdverbreid probleem is.

 

Vandaar dat we voor een aantal potentiele projecten hier vooraf een bezoek aan brachten voordat wij een beslissing namen over het doorgaan van een project. Bij de drie scholen die we bezocht hebben bleek dat deze partners ons niet van adequate gegevens konden voorzien of dat de medewerking van de lokale gemeente niet betrouwbaar oogde. Bij een school bleek het geld voor de gevraagde verbouwing beschikbaar te zijn bij het ministerie van onderwijs, Zij hebben dan ook de gevraagde verbouwing en uitbreiding alsnog uitgevoerd.

 

De bestedingen hebben in 2015 voornamelijk bestaan uit de kosten van Balik Bayanboxen die we met leermiddelen, kinderkleding en speelgoed opsturen naar de scholen waar wij projecten voor uitgevoerd hebben en naar buurten die onze bestuursleden hebben leren kennen tijdens de reizen naar de Filipijnen.

Tevens hebben we drie families geholpen bij het opzetten van een Sari Saristore, een klein buurtwinkeltje, waar de buurt hun dagelijkse levensbehoefte kunnen kopen, Dit is een proces van vallen en opstaan, waarbij de adviezen soms wel maar vaak ook niet tot goede resultaten leiden. We zijn er van overtuigd dat de families door het hebben van een Sari Saristore heel veel leren, waarbij de zelfredzaamheid van hen en hun kinderen wordt verbeterd.

Natuurlijk hebben wij ook het weeshuis Home of Hope niet vergeten. Dit weeshuis dat zonder subsidies van de overheid draait helpen wij met het onderhoud van het weeshuis. Door het vochtige klimaat en het ,vaak, slechte materiaal dat gebruikt is zijnde onderhoudskosten hoog.

Voor 2016 gaan we verder met het zoeken naar een betrouwbare partner voor het bouwen en renoveren van klaslokalen. Home of Hope heeft begin 2016 te horen gekregen dat de waterleidingen en de elektrische installaties door de gemeente zijn afgekeurd. Wij zorgen voor het herstel hiervan in samenwerking met lokale mensen. Alles onder supervisie van een betrouwbare contactpersoon.

 

In een enkel geval zoals bij 1 voor 11 hebben wij een project kunnen koppelen aan een sponsor die het hele project voor zijn rekening neemt. In dit voorbeeld hebben we een familie van 11 personen in Cebu kunnen helpen aan een nieuw onderkomen en een Sari Saristore.

Een nevenactiviteit is het ondersteunen van 2 Keniaanse studenten die in Nairobi studeren. Hiervoor hebben wij een privé sponsor bereid gevonden die hiervoor de komende jaren garant staat.

 

Wij als stichting Lutoban proberen er voor te zorgen dat de door ons ingezamelde gelden goed worden besteed, zonder dat er ook maar iets aan de welbekende strijkstok blijft hangen. Dit blijkt in de praktijk in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. 

 

 

 

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.