Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarrekening 2016

 

In 2016 hebben we een aantal projecten uitgevoerd die direct en indirect ten goede kwamen van kinderen.

 

In het weeshuis Home of Hope hebben we de electriciteit, de waterleiding en afvoer vervangen. Het weeshuis dreigde hun vergunning te verliezen omdat deze voorzieningen niet door de keuring kwamen. Na reparatie heeft Home of Hope weer zijn vergunning ontvangen.

 

De Bgry. of Efigenio Lizares in de buurt van Talisay had tot voor kort geen eigen waterput. Dit dorpje wordt bewoond door 20 families met veel kinderen. De kinderen hadden de dagelijkse taak om 5 kilometer verderop water te halen. Dankzij Lutoban en de familie Pachicha heeft het dorp nu een eigen waterput met gefilterd drinkwater. 

Door het versturen van de Balik Bayanboxen hebben we weer veel arme families en straatkinderen van Bacolod en Manilla aan kleding, speelgoed en lesmateriaal kunnen helpen. Ook hebben we met Kerstmis 120 voedselpakketten uitgedeeld aan deze doelgroep. 

 

De families Legaspi en Claveria hebben we geholpen met het opzetten van een kleine winkel. Onder begeleiding van Lutoban proberen we deze families te helpen met het voorzien in hun levensbehoefte. 

Drie kinderen met zware handicaps zijn dit jaar ook weer geholpen. Chrisselle Ann en Ricky door het betalen van ziektekosten en studiekosten en Joel die zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapt is door het waterdicht laten maken van het hutje waar hij daglijks in ligt.

Tevens ondersteunen we twee studenten in Kenia met studiekosten. Hiervoor hebben we een sponsor gevonden

 

Wij als stichting Lutoban proberen er voor te zorgen dat de door ons ingezamelde gelden goed worden besteed, zonder dat er ook maar iets aan de welbekende strijkstok blijft hangen. Dit blijkt in de praktijk in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. 

 

Meer informatie over onze activiteiten vindt u ok op Faceboek

 

 

Wij danken al onze sponsors voor het mogelijk maken van onze projecten.Wij kunnen hierdoor ons motto uitvoeren: "Een druppel op de juiste plaats".

 

 

 

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.