Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarcijfers 2012

2012 Stond in het teken van de renovatie van de HES2 school in Bacolod. We hebben 5 klaslokalen gerenoveerd waarbij op de fundering na eigenlijk sprake was van nieuwbouw. De klaslokalen zijn ook voorzien van nieuwe meublilair en kasten. Helaas hebben we in de loop van het jaar moeten besluiten de hulp aan deze school te moeten staken vanwege gebrek aan medewerking van de directie en overheidsinstanties. Ons vermoeden is dat ze minder bereid waren tot ondersteunende hulp omdat wij geen steekpenningen betalen en doordat wij alles via een eigen aannemer doen ze hier zelf geen voordeel uit kunnen halen.

Home of Hope is verder ondersteund voor de renovatie van de meisjes verblijven en de wc's. Dit project werd uitgevoerd samen met aannmer Joop Schmidt en de Red Horse Company.

 

Als incidenteel project zijn geboekt de kosten ad 862 euro voor de oogoperatie van Cherie Mae en een bijdrage voor de bouw van een Sari Sari store (klein winkeltje) zodat deze invalide vrouw met een klein kindje kan voorzien in haar eigen levensbehoefte. Hiervoor hebben wij een individuele sponsor bereid gevonden voor de betaling van deze kosten.

 

De bezoekkosten zijn betaald door de bestuursleden dmv een donatie voor een hoger bedrag. 

Balik Bayanboxen zijn gestuurd naar de eerdergenoemde scholen en contactpersonen. De contactpersonen delen de verzonden kleren en speelgoed uit aan de bewoners van de in hun buurt wonenende behoeftige mensen.

 

 

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.