Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarrekening 2018

In 2018 hebben we een mooi waterproject gerealiseerd bij de Igmalic school in Mabini Cadiz. Op de website leest u hierover meerdere artikelen (link)

In Kenia worden 4 kinderen geholpen met het betalen van hun studie. Dit is mogelijk door privé sponsoren. Een van de studenten is bezig met de laatste loodjes van zijn studie en kan daarna volwaardig deel gaan nemen aan de maatschappij.

Ook zijn er weer tientallen Balik Bayan boxen naar de Filipijnen gestuurd ter ondersteuning van kinderen die behoefte hebben aan schoolspullen en kleding. Jammer is wel dat huur van de loods die we mogen gebruiken sterk gestegen is. (in de cijfers van 2018 is anderhalf jaar huur verantwoord)

In Bacolod hebben we de stichting straatkinderen geholpen met activiteiten o.a. rond de kerst zodat deze kinderen ook ondersteuning hebben.

 

 

Ook op niet reguliere basis ondersteunen we scholen, zoals de Basak Elementery school waar we het dak van de klaslokalen en de plafonds hebben laten renoveren. Ron de de kerst hebben we weer een dertigtal voedselpakketten laten bezorgen bij zeer arme families. Joel, een meervoudig gehandicapt kind dat onder erbarmelijke omstandigheden in een hutje woont met een lek dak hebben we een bed geschonken en materialen om het dak te repareren. Met hulp van privé sponsoren is een jonge dame geopereerd aan een groot gezwel onder haar oog.

 

Uiteraard heeft het weeshuis Home of Hope ook weer een bijdrage ontvangen.

 

Voor 2019 hebben wij meerdere aanvragen voor waterprojecten, renovatie van wc's en wasvoorzieningen bij Home of Hope.

 

Wij danken onze sponsoren en vrijwilligers die het mogelijk gemaakt hebben onze projecten uit te voeren.

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.