Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarrekening 2016

 

In 2016 hebben we een aantal projecten uitgevoerd die direct en indirect ten goede kwamen van kinderen.

 

In het weeshuis Home of Hope hebben we de electriciteit, de waterleiding en afvoer vervangen. Het weeshuis dreigde hun vergunning te verliezen omdat deze voorzieningen niet door de keuring kwamen. Na reparatie heeft Home of Hope weer zijn vergunning ontvangen.

 

De Bgry. of Efigenio Lizares in de buurt van Talisay had tot voor kort geen eigen waterput. Dit dorpje wordt bewoond door 20 families met veel kinderen. De kinderen hadden de dagelijkse taak om 5 kilometer verderop water te halen. Dankzij Lutoban en de familie Pachicha heeft het dorp nu een eigen waterput met gefilterd drinkwater. 

Door het versturen van de Balik Bayanboxen hebben we weer veel arme families en straatkinderen van Bacolod en Manilla aan kleding, speelgoed en lesmateriaal kunnen helpen. Ook hebben we met Kerstmis 120 voedselpakketten uitgedeeld aan deze doelgroep. 

 

De families Legaspi en Claveria hebben we geholpen met het opzetten van een kleine winkel. Onder begeleiding van Lutoban proberen we deze families te helpen met het voorzien in hun levensbehoefte. 

Drie kinderen met zware handicaps zijn dit jaar ook weer geholpen. Chrisselle Ann en Ricky door het betalen van ziektekosten en studiekosten en Joel die zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapt is door het waterdicht laten maken van het hutje waar hij daglijks in ligt.

Tevens ondersteunen we twee studenten in Kenia met studiekosten. Hiervoor hebben we een sponsor gevonden

 

Wij als stichting Lutoban proberen er voor te zorgen dat de door ons ingezamelde gelden goed worden besteed, zonder dat er ook maar iets aan de welbekende strijkstok blijft hangen. Dit blijkt in de praktijk in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. 

 

Meer informatie over onze activiteiten vindt u ok op Faceboek

 

 

Wij danken al onze sponsors voor het mogelijk maken van onze projecten.Wij kunnen hierdoor ons motto uitvoeren: "Een druppel op de juiste plaats".

Lees meer: Jaarrekening 2016

Jaarcijfers 2015

2015 is voor de Stichting  Lutoban een overgangsjaar geworden. Tot in 2014 konden wij gebruik maken van een Nederlandse aannemer die in de Filipijnen woonde. Sinds zijn terugkeer naar Nederland is de stichting zoekende naar een betrouwbare bouwpartner in de Filipijnen en het liefst op het eiland Negros.

Dat is een behoorlijk lastige opgave omdat corruptie, en misbruik maken van, een wijdverbreid probleem is.

 

Vandaar dat we voor een aantal potentiele projecten hier vooraf een bezoek aan brachten voordat wij een beslissing namen over het doorgaan van een project. Bij de drie scholen die we bezocht hebben bleek dat deze partners ons niet van adequate gegevens konden voorzien of dat de medewerking van de lokale gemeente niet betrouwbaar oogde. Bij een school bleek het geld voor de gevraagde verbouwing beschikbaar te zijn bij het ministerie van onderwijs, Zij hebben dan ook de gevraagde verbouwing en uitbreiding alsnog uitgevoerd.

 

De bestedingen hebben in 2015 voornamelijk bestaan uit de kosten van Balik Bayanboxen die we met leermiddelen, kinderkleding en speelgoed opsturen naar de scholen waar wij projecten voor uitgevoerd hebben en naar buurten die onze bestuursleden hebben leren kennen tijdens de reizen naar de Filipijnen.

Tevens hebben we drie families geholpen bij het opzetten van een Sari Saristore, een klein buurtwinkeltje, waar de buurt hun dagelijkse levensbehoefte kunnen kopen, Dit is een proces van vallen en opstaan, waarbij de adviezen soms wel maar vaak ook niet tot goede resultaten leiden. We zijn er van overtuigd dat de families door het hebben van een Sari Saristore heel veel leren, waarbij de zelfredzaamheid van hen en hun kinderen wordt verbeterd.

Natuurlijk hebben wij ook het weeshuis Home of Hope niet vergeten. Dit weeshuis dat zonder subsidies van de overheid draait helpen wij met het onderhoud van het weeshuis. Door het vochtige klimaat en het ,vaak, slechte materiaal dat gebruikt is zijnde onderhoudskosten hoog.

Voor 2016 gaan we verder met het zoeken naar een betrouwbare partner voor het bouwen en renoveren van klaslokalen. Home of Hope heeft begin 2016 te horen gekregen dat de waterleidingen en de elektrische installaties door de gemeente zijn afgekeurd. Wij zorgen voor het herstel hiervan in samenwerking met lokale mensen. Alles onder supervisie van een betrouwbare contactpersoon.

 

In een enkel geval zoals bij 1 voor 11 hebben wij een project kunnen koppelen aan een sponsor die het hele project voor zijn rekening neemt. In dit voorbeeld hebben we een familie van 11 personen in Cebu kunnen helpen aan een nieuw onderkomen en een Sari Saristore.

Een nevenactiviteit is het ondersteunen van 2 Keniaanse studenten die in Nairobi studeren. Hiervoor hebben wij een privé sponsor bereid gevonden die hiervoor de komende jaren garant staat.

 

Wij als stichting Lutoban proberen er voor te zorgen dat de door ons ingezamelde gelden goed worden besteed, zonder dat er ook maar iets aan de welbekende strijkstok blijft hangen. Dit blijkt in de praktijk in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. 

Lees meer: Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2014

2014 stond in het begin van het jaar in het teken van de hulp aan de slachtoffers van de tyfoon Hayan.

Aan het eind van het jaar hadden we een kerstmaaltijden actie die een groot succes was. We hebben 80 arme gezinnen rond de kerst kunnen voorzien van een voedselpakket, wat ze anders niet hadden kunnen kopen. Deze kosten zijn verantwoord onder incidentele kosten waaronder ook de kosten zijn geboekt van de opleiding van de 3 jongemannen die opgeleid worden tot automonteur.

In 2015 hebben we 25 Balik Bayanboxen gestuurd naar scholen en arme buurten met daarin zeer goede kleding, speelgoed en kinderboeken. Daarnaast hebben we bijgedragen aan de verzending van schoolmeubilair van de Matheusschool in Galder naar de Fillipijnen.

Het weeshuis Home of Hope hebben we geholpen met o.a. het bestrijden van termieten en, de aanschaf van nieuwe matrassen.

Op de balans staan nog twee reserveringen voor doelen waarvoor we een speciale doelgerichte financiering hebben ontvangen. In Kenia krijgen twee jongemannen de kans om te gaan studeren en in Cebu wordt een grote familie geholpen aan onderdak en een toekomst.

De kosten van de fondsenwerving bestond voornamelijk uit kosten voor het organiseren van de boekenmarkt, huur opslagruimte en kosten website. 

De donaties waren dit jaar lager dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door de vele giften die we mochten ontvangen voor de slachtoffers van de orkaan Hayan.

De boekenbeurs en de voorjaarsmarkt brachten 200 euro meer op.

De rente op de spaarrekening is door de lage rentevergoedingen door de bank sterk gedaald.

Alle hulp die we hebben geboden is mogelijk gemaakt door onze donateurs, bezoekers van de boekenmarkt en voorjaarsmarkt. Hiervoor onze hartelijke dank.

Lees meer: Jaarcijfers 2014

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.