Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarcijfers 2008

Met hulp van de stichting MTO zijn wij in staat geweest om ons eerste project te realiseren in Lutoban.

We hebben hier een een gebouw van drie klaslokalen en buiten wc's gerealisserd.

De eerste Balik Bayanboxen zijn verstuurd o.a. naar het weeshuis Home of Hope

Lees meer: Jaarcijfers 2008

Jaarcijfers 2009

2009 is voor wat betreft investeringen een rustig jaar geweest.

Naast het verzenden van 9 Balik Bayanboxen o.a. aan de school in Lutoban, de Delesschool in Talissay en het weeshuis Home of Hope zijn er donaties gedaan aan de scholen voor de aankoop van schoolmaterialen.

Lees meer: Jaarcijfers 2009

Jaarcijfers 2010

In 2010 is door medewerking van aannemer Joop Schmidt een schoolgebouw van 2 klaslokalen gerealiseerd en zijn de andere lokalen gerenoveerd van de lagere scool in de wijk San Isidro in de stad Barugo op het eiland Leyte.

De Delesschool heeft voor alle 14 klaslokalen nieuwe ventilatoren gekregen. 

Het weeshuis Home of Hope heeft geld gekregen voor het onderhoud van de jongens slaapzalen en wc's.

Tijdens de projectreis, die door donaties van de bestuursleden door hen zelf betaald is zijn alle projecten bezocht en is er vastgesteld dat de school in Lutoban goed is onderhouden.

Balik Bayanboxen zijn gestuurd naar de eerdergenoemde scholen en contactpersonen. De contactpersonen delen de verzonden kleren en speelgoed uit aan de bewoners van de in hun buurt wonenende behoeftige mensen.

Lees meer: Jaarcijfers 2010

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.