Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarcijfers 2013

2013 stond in het teken van tyfoon Hayan die in november over het eiland Leyte trok. Het gebied waar wij in 2010 een school gerenoveerd hadden en een schoolgebouw gebouwd hebben met 2 lokalen in de wijk San Isidro van de de stad Barugo was ook erg getroffen.

Ook Cherie Mae die met hulp van Lutoban een Sari Sari store heeft in de buurt van Palo was ernstig getroffen. Wekenlang hadden wij met geen van de mensen daar contact.

De vele giften die wij van veel mensen en andere stichtingen ontvingen hebben het mogelijk gemaakt dat we in het begin van 2014 vele scholen en gezinnen in Barugo hebben kunnen helpen.

Ook Cherie Mae heeft weer een bijdrage ontvangen die door haar persoonlijke sponsor was gedoneerd.

 

In het eerste half jaar hebben wij een schoolgebouw voor kleuterklassen gebouwd in Cadiz gebouwd.

 

De familie van onze contactpersoon voor deze school heeft via een privésponsor een startbedrag gehad voor het opzetten van een Sari Sari store.

 

De eerder geholpen scholen en Home of Hope hebben een donatie ontvangen voor de aanschaf van schoolmaterialen.

Home of Hope heeft een donatie gehad voor het onderhoud van de gebouwen.

Tevens hebben wij een individueel project goedgekeurd voor de ondersteuning van jeugdigen in Ghana. Deze bedragen staan gereserveerd totdat de te betalen rekeningen zijn geaccordeerd.

Lees meer: Jaarcijfers 2013

Jaarcijfers 2012

2012 Stond in het teken van de renovatie van de HES2 school in Bacolod. We hebben 5 klaslokalen gerenoveerd waarbij op de fundering na eigenlijk sprake was van nieuwbouw. De klaslokalen zijn ook voorzien van nieuwe meublilair en kasten. Helaas hebben we in de loop van het jaar moeten besluiten de hulp aan deze school te moeten staken vanwege gebrek aan medewerking van de directie en overheidsinstanties. Ons vermoeden is dat ze minder bereid waren tot ondersteunende hulp omdat wij geen steekpenningen betalen en doordat wij alles via een eigen aannemer doen ze hier zelf geen voordeel uit kunnen halen.

Home of Hope is verder ondersteund voor de renovatie van de meisjes verblijven en de wc's. Dit project werd uitgevoerd samen met aannmer Joop Schmidt en de Red Horse Company.

 

Als incidenteel project zijn geboekt de kosten ad 862 euro voor de oogoperatie van Cherie Mae en een bijdrage voor de bouw van een Sari Sari store (klein winkeltje) zodat deze invalide vrouw met een klein kindje kan voorzien in haar eigen levensbehoefte. Hiervoor hebben wij een individuele sponsor bereid gevonden voor de betaling van deze kosten.

 

De bezoekkosten zijn betaald door de bestuursleden dmv een donatie voor een hoger bedrag. 

Balik Bayanboxen zijn gestuurd naar de eerdergenoemde scholen en contactpersonen. De contactpersonen delen de verzonden kleren en speelgoed uit aan de bewoners van de in hun buurt wonenende behoeftige mensen.

Lees meer: Jaarcijfers 2012

Jaarcijfers 2011

De Delesschool heeft in iedere klas een nieuwe toilet gekregen en daarnaast is er een centrale WC unit gebouwd.

Home of Hope heeft geld gekregen om de renovatie van de jongens slaapkamers en WC's verder af te werken. Daarnaast is een project opgestart samen met Red Horse Company en Joop Schmidt om in 2012 de meisjesverblijven en de wc's te renoveren.

Balik Bayanboxen zijn gestuurd naar de eerdergenoemde scholen en contactpersonen. De contactpersonen delen de verzonden kleren en speelgoed uit aan de bewoners van de in hun buurt wonenende behoeftige mensen.

Lees meer: Jaarcijfers 2011

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.