Get Adobe Flash player

Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom.

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

In 2017 is een groot gedeelte van ontvangen giften bestemd en  besteed aan de studiekosten van 3 studenten in Kenia. 

Een voorbeeld van hulp aan kinderen die wij verlenen indien een persoonlijke doelsponsor zorgt voor de financiële middelen. In deze categorie helpen we een aantal families in de Filipijnen waarvan de leefomstandigheden door ziekte of handicaps van een of meerdere van de huisgenoten er voor zorgt dat kinderen niet meer naar school kunnen. Hieraan is ongeveer €7.500 besteed. 

In totaal zijn 17 balik Bayanboxen verstuurd naar scholen en wijken met daarin schoolspullen, kleding en speelgoed die in Nederland verzameld zijn. Alleen goed en hoogwaardige materialen en kleding worden gestuurd. Ook zijn laptops en beamer gestuurd voor het geven van onderwijs aan kinderen op enkele lager scholen. 

Aan het weeshuis Home of Hope is € 1,700 overgemaakt voor ondersteuning van de kosten om de kinderen naar school te kunnen gaan. 

Voor 2018 zijn wij bezig te onderzoeken of we o.a. weer een bijdrage kunnen leveren aan de bouw/verbouw van een klaslokaal. 

Wij danken onze sponsoren voor hun gulle bijdragen en de vrijwilligers die ons helpen.

Lees meer: Jaarcijfers 2017

 

In 2016 hebben we een aantal projecten uitgevoerd die direct en indirect ten goede kwamen van kinderen.

 

In het weeshuis Home of Hope hebben we de electriciteit, de waterleiding en afvoer vervangen. Het weeshuis dreigde hun vergunning te verliezen omdat deze voorzieningen niet door de keuring kwamen. Na reparatie heeft Home of Hope weer zijn vergunning ontvangen.

 

De Bgry. of Efigenio Lizares in de buurt van Talisay had tot voor kort geen eigen waterput. Dit dorpje wordt bewoond door 20 families met veel kinderen. De kinderen hadden de dagelijkse taak om 5 kilometer verderop water te halen. Dankzij Lutoban en de familie Pachicha heeft het dorp nu een eigen waterput met gefilterd drinkwater. 

Door het versturen van de Balik Bayanboxen hebben we weer veel arme families en straatkinderen van Bacolod en Manilla aan kleding, speelgoed en lesmateriaal kunnen helpen. Ook hebben we met Kerstmis 120 voedselpakketten uitgedeeld aan deze doelgroep. 

 

De families Legaspi en Claveria hebben we geholpen met het opzetten van een kleine winkel. Onder begeleiding van Lutoban proberen we deze families te helpen met het voorzien in hun levensbehoefte. 

Drie kinderen met zware handicaps zijn dit jaar ook weer geholpen. Chrisselle Ann en Ricky door het betalen van ziektekosten en studiekosten en Joel die zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapt is door het waterdicht laten maken van het hutje waar hij daglijks in ligt.

Tevens ondersteunen we twee studenten in Kenia met studiekosten. Hiervoor hebben we een sponsor gevonden

 

Wij als stichting Lutoban proberen er voor te zorgen dat de door ons ingezamelde gelden goed worden besteed, zonder dat er ook maar iets aan de welbekende strijkstok blijft hangen. Dit blijkt in de praktijk in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. 

 

Meer informatie over onze activiteiten vindt u ok op Faceboek

 

 

Wij danken al onze sponsors voor het mogelijk maken van onze projecten.Wij kunnen hierdoor ons motto uitvoeren: "Een druppel op de juiste plaats".

Lees meer: Jaarrekening 2016

2014 stond in het begin van het jaar in het teken van de hulp aan de slachtoffers van de tyfoon Hayan.

Aan het eind van het jaar hadden we een kerstmaaltijden actie die een groot succes was. We hebben 80 arme gezinnen rond de kerst kunnen voorzien van een voedselpakket, wat ze anders niet hadden kunnen kopen. Deze kosten zijn verantwoord onder incidentele kosten waaronder ook de kosten zijn geboekt van de opleiding van de 3 jongemannen die opgeleid worden tot automonteur.

In 2015 hebben we 25 Balik Bayanboxen gestuurd naar scholen en arme buurten met daarin zeer goede kleding, speelgoed en kinderboeken. Daarnaast hebben we bijgedragen aan de verzending van schoolmeubilair van de Matheusschool in Galder naar de Fillipijnen.

Het weeshuis Home of Hope hebben we geholpen met o.a. het bestrijden van termieten en, de aanschaf van nieuwe matrassen.

Op de balans staan nog twee reserveringen voor doelen waarvoor we een speciale doelgerichte financiering hebben ontvangen. In Kenia krijgen twee jongemannen de kans om te gaan studeren en in Cebu wordt een grote familie geholpen aan onderdak en een toekomst.

De kosten van de fondsenwerving bestond voornamelijk uit kosten voor het organiseren van de boekenmarkt, huur opslagruimte en kosten website. 

De donaties waren dit jaar lager dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door de vele giften die we mochten ontvangen voor de slachtoffers van de orkaan Hayan.

De boekenbeurs en de voorjaarsmarkt brachten 200 euro meer op.

De rente op de spaarrekening is door de lage rentevergoedingen door de bank sterk gedaald.

Alle hulp die we hebben geboden is mogelijk gemaakt door onze donateurs, bezoekers van de boekenmarkt en voorjaarsmarkt. Hiervoor onze hartelijke dank.

Lees meer: Jaarcijfers 2014