Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com (alle bestuursleden ontvangen deze e-mail)

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Jaarcijfers 2021


jaarcijfers_2021.png

2021 was ool voor Lutoban weer een moeilijk jaar. Corona maakte het haast onmogelijk om projecten uit te voeren. Daarnaast overleed plotseling Ariel Pachicha die voor Lutoban diverse waterprojecten heeft uitgevoerd. Projecten waarbij hij met zijn team zorgde voor drinkwater op scholen voorzien van wastafel s zodat kinderen op school hun handen konden wassen en tanden kunnen poetsen.

Zijn laatste project was op de Cot Cot elementeryschool in Cadiz.

 

Vanwege de  lockdown zaten veel gezinnen zonder inkomen. We hebben rond kerst weer veel voedselpakketten uitgedeeld.

 

In het zuiden van het eiland Negros was na de typhoon Odette een groot tekort aan drinkwater en eten. In samenwerking met een lokale stichting hebben we gezorgd voor drinkwater en voedselpakketten in enkele dorpen

 

 

 deped_certificaten.pngappriciation_Deped.jpg

Het ministerie van Onderwijs (DEPED) heeft Lutoban via diverse certificaten bedankt voor hun continue ondersteuning van basisscholen zoals Deles, Allangating, Cot Cot. 

 

Ook in 2021 was het voor onze bestuursleden niet mogelijk om de Filipijnen te bezoeken.

In 2022 gaat een bestuurslid voor langere tijd naar de Filipijnen. Hij gaat daar onderzoeken welke projecten we in 2022 kunnen opstarten, waarbij betrouwbare partners zeer belangrijk zijn voor Lutoban.

 

Wij danken alle donateurs voor hun gulle gaven. Wij proberen de ontvangen gelden op een verantwoorde wijze te verdelen, waarbij de grootste uitdaging blijft dit te doen zonder dat er bij de ontvangers geld aan de strijkstok blijft hangen

 

Jaarcijfers 2020

Voor de medische kosten van enkele kinderen hebben wij voor dit doel sponsoren gezocht (Incidentele laten). 

De hulpverlening aan straatkinderen in Bacolod hebben we geholpen met geld voor schoolkleding en spullen, zodat deze kinderen naar school kunnen.

De covid 19 pandemie heeft ook de werkzaamheden van de stichting Lutoban beinvloed. 

In de Filipijnen, met name het eiland Negros, heeft de regering een langdurige lockdown ingesteld waardoor de families die vallen binnen onze doelgroep maandenlang geen inkomsten hadden. Wij hebben noodhulp en voedselhulp gezonden naar deze families.

Daarnaast heeft Negros te lijden gehad onder ernstige overstromingen als gevolg van langdurige regenval, orkanen en stormen. 

Een aantal projecten heeft door de lockdown en reisbeperkingen geen doorgang gevonden. 

Door lekke daken en slechte afwatering kwamen hele buurten onder water te staan. Ook hiervoor hebben we noodhulp geboden.

Het weeshuis Home of Hope hebben er geholpen met het renoveren van de van de jongens verblijven en de toiletten en sanitair. Ook is gezorgd voor schoon drinkwater. 

In 2020 zijn 9 zendingen met schoolspullen, kleren etc. verzonden in de zogenaamde Balik Bayanboxen. Dozen

 die maximaal 75 kg mogen wegen en die in Ulvenhout opgehaald worden en afgeleverd worden bij de door Lutoban vastgestelde ontvangers.

Ons enige project buiten de Filipijnen is de ondersteuning van een aantal kinderen die hierdoor kunnen studeren. Dit project wordt gesteund door een aantal donateurs die speciaal voor dit project geld doneren. 

De scholen die we voorzien hebben van schoon water projecten zijn allemaal door DEPED, ministerie van onderwijs, naar voren geschoven als voorbeeldscholen op het gebied van hygiene. 

De stichting heeft als waardering van DEPED een certificaat ter waardering mogen ontvangen.

Voor 2020 staan nog enkele waterprojecten gepland en een renovatie van het weeshuis Home of Hope. Ook de ondersteuning van kinderen die studeren in Kenia wordt voortgezet.

In 2020 stond een bezoek gepland van enkele bestuursleden, die ter plekke onze projecten wilden bezoeken en  aanvragen wilden beoordelen op haalbaarheid. Na de aankomst in Manilla werden door Covid maatregelen reisbeperkingen ingesteld, waardoor zij direct teruggekeerd zijn naar huis. Voor 2021 zal een bezoek aan de Filipijnen waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn vanwege Covid.

 

Wij danken alle donateurs voor hun gulle gaven. Wij proberen de ontvangen gelden op een verantwoorde wijze te verdelen, waarbij de grootste uitdaging blijft dit te doen zonder dat er bij de ontvangers geld aan de strijkstok blijft hangen

 

De belastingdienst heeft een standaardformulier ANBI stichtingen verplicht gesteld voor grote ANBI stichtingen. Voor Lutoban is dit niet verplicht, maar we hebben het wel ingevuld

Jaarcijfers 2019

jaarrekening Lutoban 2019Het beleid van Lutoban is dat Lutoban zorgt voor materialen en projectbeheer van een project en dat de ontvangers van de giften zorgen voor de mankracht om de projecten uit te voeren.

 

Het jaar 2019 stond in het teken van waterprojecten op drie scholen. Deze scholen zijn voorzien van schoon drinkwater en wasfaciliteiten voor handenwassen etc. 

Het project  straatkinderen in Bacolod worden ook gesteund. Deze kinderen hebben door donatie van Lutoban o.a. schoolspullen ontvangen. 

 

In Bacolod hebben we een buurt geholpen waarvan de inwoners zeer arm zijn. De daken van hun hutjes waren zo lek dat het binnen net zo hard regende als buiten. In deze buurt wonen ook veel ouder bewoners zonder inkomen. Via onze locale contacten hebben wij gezorgd voor 

de aankoop van golfplaten, verf en alles wat nodig was voor de reparartie van de woningen. De inwoners hebben zelf de daken gerepareerd.

 

In 2019 zijn 7 zendingen met schoolspullen, kleren etc. verzonden in de zogenaamde Balik Bayanboxen. Dozen die maximaal 75 kg mogen wegen en die in Ulvenhout opgehaald worden en afgeleverd worden bij de door Lutoban vastgestelde ontvangers.

 

Ook dit jaar hebben we weer rond kerst voedselpakketeen uitgedeeld.

Lees meer: Jaarcijfers 2019

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.