Get Adobe Flash player

Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom.

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

2015 is voor de Stichting  Lutoban een overgangsjaar geworden. Tot in 2014 konden wij gebruik maken van een Nederlandse aannemer die in de Filipijnen woonde. Sinds zijn terugkeer naar Nederland is de stichting zoekende naar een betrouwbare bouwpartner in de Filipijnen en het liefst op het eiland Negros.

Dat is een behoorlijk lastige opgave omdat corruptie, en misbruik maken van, een wijdverbreid probleem is.

 

Vandaar dat we voor een aantal potentiele projecten hier vooraf een bezoek aan brachten voordat wij een beslissing namen over het doorgaan van een project. Bij de drie scholen die we bezocht hebben bleek dat deze partners ons niet van adequate gegevens konden voorzien of dat de medewerking van de lokale gemeente niet betrouwbaar oogde. Bij een school bleek het geld voor de gevraagde verbouwing beschikbaar te zijn bij het ministerie van onderwijs, Zij hebben dan ook de gevraagde verbouwing en uitbreiding alsnog uitgevoerd.

 

De bestedingen hebben in 2015 voornamelijk bestaan uit de kosten van Balik Bayanboxen die we met leermiddelen, kinderkleding en speelgoed opsturen naar de scholen waar wij projecten voor uitgevoerd hebben en naar buurten die onze bestuursleden hebben leren kennen tijdens de reizen naar de Filipijnen.

Tevens hebben we drie families geholpen bij het opzetten van een Sari Saristore, een klein buurtwinkeltje, waar de buurt hun dagelijkse levensbehoefte kunnen kopen, Dit is een proces van vallen en opstaan, waarbij de adviezen soms wel maar vaak ook niet tot goede resultaten leiden. We zijn er van overtuigd dat de families door het hebben van een Sari Saristore heel veel leren, waarbij de zelfredzaamheid van hen en hun kinderen wordt verbeterd.

Natuurlijk hebben wij ook het weeshuis Home of Hope niet vergeten. Dit weeshuis dat zonder subsidies van de overheid draait helpen wij met het onderhoud van het weeshuis. Door het vochtige klimaat en het ,vaak, slechte materiaal dat gebruikt is zijnde onderhoudskosten hoog.

Voor 2016 gaan we verder met het zoeken naar een betrouwbare partner voor het bouwen en renoveren van klaslokalen. Home of Hope heeft begin 2016 te horen gekregen dat de waterleidingen en de elektrische installaties door de gemeente zijn afgekeurd. Wij zorgen voor het herstel hiervan in samenwerking met lokale mensen. Alles onder supervisie van een betrouwbare contactpersoon.

 

In een enkel geval zoals bij 1 voor 11 hebben wij een project kunnen koppelen aan een sponsor die het hele project voor zijn rekening neemt. In dit voorbeeld hebben we een familie van 11 personen in Cebu kunnen helpen aan een nieuw onderkomen en een Sari Saristore.

Een nevenactiviteit is het ondersteunen van 2 Keniaanse studenten die in Nairobi studeren. Hiervoor hebben wij een privé sponsor bereid gevonden die hiervoor de komende jaren garant staat.

 

Wij als stichting Lutoban proberen er voor te zorgen dat de door ons ingezamelde gelden goed worden besteed, zonder dat er ook maar iets aan de welbekende strijkstok blijft hangen. Dit blijkt in de praktijk in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. 

Lees meer: Jaarcijfers 2015

2013 stond in het teken van tyfoon Hayan die in november over het eiland Leyte trok. Het gebied waar wij in 2010 een school gerenoveerd hadden en een schoolgebouw gebouwd hebben met 2 lokalen in de wijk San Isidro van de de stad Barugo was ook erg getroffen.

Ook Cherie Mae die met hulp van Lutoban een Sari Sari store heeft in de buurt van Palo was ernstig getroffen. Wekenlang hadden wij met geen van de mensen daar contact.

De vele giften die wij van veel mensen en andere stichtingen ontvingen hebben het mogelijk gemaakt dat we in het begin van 2014 vele scholen en gezinnen in Barugo hebben kunnen helpen.

Ook Cherie Mae heeft weer een bijdrage ontvangen die door haar persoonlijke sponsor was gedoneerd.

 

In het eerste half jaar hebben wij een schoolgebouw voor kleuterklassen gebouwd in Cadiz gebouwd.

 

De familie van onze contactpersoon voor deze school heeft via een privésponsor een startbedrag gehad voor het opzetten van een Sari Sari store.

 

De eerder geholpen scholen en Home of Hope hebben een donatie ontvangen voor de aanschaf van schoolmaterialen.

Home of Hope heeft een donatie gehad voor het onderhoud van de gebouwen.

Tevens hebben wij een individueel project goedgekeurd voor de ondersteuning van jeugdigen in Ghana. Deze bedragen staan gereserveerd totdat de te betalen rekeningen zijn geaccordeerd.

Lees meer: Jaarcijfers 2013

2012 Stond in het teken van de renovatie van de HES2 school in Bacolod. We hebben 5 klaslokalen gerenoveerd waarbij op de fundering na eigenlijk sprake was van nieuwbouw. De klaslokalen zijn ook voorzien van nieuwe meublilair en kasten. Helaas hebben we in de loop van het jaar moeten besluiten de hulp aan deze school te moeten staken vanwege gebrek aan medewerking van de directie en overheidsinstanties. Ons vermoeden is dat ze minder bereid waren tot ondersteunende hulp omdat wij geen steekpenningen betalen en doordat wij alles via een eigen aannemer doen ze hier zelf geen voordeel uit kunnen halen.

Home of Hope is verder ondersteund voor de renovatie van de meisjes verblijven en de wc's. Dit project werd uitgevoerd samen met aannmer Joop Schmidt en de Red Horse Company.

 

Als incidenteel project zijn geboekt de kosten ad 862 euro voor de oogoperatie van Cherie Mae en een bijdrage voor de bouw van een Sari Sari store (klein winkeltje) zodat deze invalide vrouw met een klein kindje kan voorzien in haar eigen levensbehoefte. Hiervoor hebben wij een individuele sponsor bereid gevonden voor de betaling van deze kosten.

 

De bezoekkosten zijn betaald door de bestuursleden dmv een donatie voor een hoger bedrag. 

Balik Bayanboxen zijn gestuurd naar de eerdergenoemde scholen en contactpersonen. De contactpersonen delen de verzonden kleren en speelgoed uit aan de bewoners van de in hun buurt wonenende behoeftige mensen.

Lees meer: Jaarcijfers 2012