jaarcijfers_2020-fill-600x622.pngVoor de medische kosten van enkele kinderen hebben wij voor dit doel sponsoren gezocht (Incidentele laten). 

De hulpverlening aan straatkinderen in Bacolod hebben we geholpen met geld voor schoolkleding en spullen, zodat deze kinderen naar school kunnen.

De covid 19 pandemie heeft ook de werkzaamheden van de stichting Lutoban beinvloed. 

In de Filipijnen, met name het eiland Negros, heeft de regering een langdurige lockdown ingesteld waardoor de families die vallen binnen onze doelgroep maandenlang geen inkomsten hadden. Wij hebben noodhulp en voedselhulp gezonden naar deze families.

Daarnaast heeft Negros te lijden gehad onder ernstige overstromingen als gevolg van langdurige regenval, orkanen en stormen. 

Een aantal projecten heeft door de lockdown en reisbeperkingen geen doorgang gevonden. 

Door lekke daken en slechte afwatering kwamen hele buurten onder water te staan. Ook hiervoor hebben we noodhulp geboden.

Het weeshuis Home of Hope hebben er geholpen met het renoveren van de van de jongens verblijven en de toiletten en sanitair. Ook is gezorgd voor schoon drinkwater. 

In 2020 zijn 9 zendingen met schoolspullen, kleren etc. verzonden in de zogenaamde Balik Bayanboxen. Dozen

 

 die maximaal 75 kg mogen wegen en die in Ulvenhout opgehaald worden en afgeleverd worden bij de door Lutoban vastgestelde ontvangers.

Ons enige project buiten de Filipijnen is de ondersteuning van een aantal kinderen die hierdoor kunnen studeren. Dit project wordt gesteund door een aantal donateurs die speciaal voor dit project geld doneren. 

De scholen die we voorzien hebben van schoon water projecten zijn allemaal door DEPED, ministerie van onderwijs, naar voren geschoven als voorbeeldscholen op het gebied van hygiene. 

De stichting heeft als waardering van DEPED een certificaat ter waardering mogen ontvangen.

Voor 2020 staan nog enkele waterprojecten gepland en een renovatie van het weeshuis Home of Hope. Ook de ondersteuning van kinderen die studeren in Kenia wordt voortgezet.

In 2020 stond een bezoek gepland van enkele bcert.pngestuursleden, die ter plekke onze projecten wilden bezoeken en  aanvragen wilden beoordelen op haalbaarheid. Na de aankomst in Manilla werden door Covid maatregelen reisbeperkingen ingesteld, waardoor zij direct teruggekeerd zijn naar huis. Voor 2021 zal een bezoek aan de Filipijnen waarschijnlijk nog niet mogelijk zijn vanwege Covid.

Wij danken alle donateurs voor hun gulle gaven. Wij proberen de ontvangen gelden op een verantwoorde wijze te verdelen, waarbij de grootste uitdaging blijft dit te doen zonder dat er bij de ontvangers geld aan de strijkstok blijft hangen

De belastingdienst heeft een standaardformulier ANBI stichtingen verplicht gesteld voor grote ANBI stichtingen. Voor Lutoban is dit niet verplicht, maar we hebben het wel ingevuld