Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Tyfoon Hayan ontvangen €15.057,79 uitgegeven € 16.359,82

De stichting Lutoban was na de ramp die ontstond door de tyfoon Hayan (op de Filipijnen Yolande) verrast door de vele donaties die de stichting mocht ontvangen. In totaal ontving Lutoban € 15.057,79 en daarnaast ontvingen we nog € 541 voor de stichting Phil4you voor het verzenden van goederen naar de Filipijnen. Een groot bedrag waarvan wij als bestuur vonden dat we dat direct moesten gaan besteden aan de getroffenen in het rampgebied.
Tijdens de reis van Mechel en Elly Verheijen kort na de ramp in november konden zij daar al direct de eerste nood lenigen door het verstrekken van voedselpakketten en materialen aan de inwoners van het dorp Mabini, in de gemeente Cadiz op het eiland Negros, voor een bedrag van € 2.411.
De schade was daar zo groot, ondanks dat er geen dodelijke slachtoffers waren gevallen, dat we daar hulp hebben kunnen bieden aan de wederopbouw van meer dan 50 huisjes. Hiervoor werden golfplaten, schroeven en overige materialen beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 2.933.


De ergste ramp voltrok zich op het eiland Leyte. Lutoban heeft in de stad Barugo in de wijk San Isidro in 2010 een school gebouwd. Deze was zwaar beschadigd evenals 4 andere scholen in de buurt.
Door inzet van de plaatselijke bevolking die eerst de scholen repareerde en daarna materialen voor hun eigen huisjes kregen hebben we 5 scholen kunnen herstellen en meer dan 70 gezinnen weer aan goed onderdak geholpen. 35 Gezinnen kregen een compleet nieuw huis. Alle mensen die geholpen hebben, hebben dat gedaan omdat ze materialen ontvingen van Lutoban, waardoor er geen arbeidskosten nodig waren.
Wij danken Joop Schmidt, die voor ons naar de Filipijnen reisde en onze hulp daar coördineerde, zonder hem hadden wij de hulp niet zo effectief in kunnen zetten. De hulp in Barugo kostte € 11.015.
Wij als stichting zijn trots op wat er bereikt is. Dat was niet mogelijk geweest zonder giften die wij van velen van u mochten ontvangen.
Helaas is het nog niet voorbij. De schade op het eiland Leyte is nog enorm. Wij concentreren ons op het de gemeente Barugo omdat we daar, via Joop Schmidt, de juiste contacten hebben. Voor nieuwe hulp zijn donaties dus van harte welkom op op bankrekening NL50RABO0132996243 van de Stichting Lutoban.
Meer informatie over onze hulp en veel foto's vindt u op onze site www.lutoban.com

Met vereende krachten wordt eerst een school hersteld voordat ze aan hun eigen huizen beginnen

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.