Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com (alle bestuursleden ontvangen deze e-mail)

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Hulp aan Scholen

Sinds 2006 is de stichting Lutoban op kleine schaal actief in het helpen van lagere scholen in de Filipijnen. Lutoban heeft klaslokalen en/of voorzieningen gebouwd bij 5 scholen. Wij bouwen deze scholen omdat zij van de overheid veel te weinig geld krijgen voor de bouw hiervan. Klassen van 60 kinderen zijn geen uitzondering .

 

Lutoban bouwt klaslokalen van materialen die bestand zijn tegen termieten, de zware  orkanen, stevige buien, aardbevingen en andere natuurrampen  die in de Filipijnen zeer vaak voorkomen. We bouwen niet alleen scholen maar voorzien deze ook van meubilair en lesmateriaal.

 

De ouders van de leerlingen verdienen vaak minder dan 2 euro per dag. Hierdoor zijn ze niet altijd in staat de schoolkosten te betalen en gaan kinderen niet naar school. Door het sturen van kleding, boeken, speelgoed, lesmaterialen naar de scholen in de zogenaamde Balik Bayanboxen kunnen we de kosten van de ouders beperken.

 

In 2010 hebben we onze eerste klaslokalen gebouwd in de plaats Lutoban. De stichting dankt haar naam hier aan.

 

In 2009 hebben we een schoolokaal met 2 klaslokalen gebouwd in de wijk San Isidro van de stad Barugo op het eiland Leyte

  In 2011 heeft Lutoban gezorgd voor toiletten in de Delesschool in Talisay, Negros. De kinderen van deze school hadden geen wc's. Lutoban heeft in alle 14 klassen een toilet laten bouwen en een centrale toiletunit voor algemeen gebruik. Alles is aangesloten op septic tank. De Delesschool heeft ook voor alle kantoren ventilatoren ontvangen zodat de kinderen enige verkoeling hebben in de klas. In verband met storingen heeft de school besloten geen spoelsysteem te plaatsen maar de wc's door te spoelen zoals dat bij hen gebruik is.

 

In 2012 heeft Lutoban 5 klaslokalen van de HES2 school in Bacolod, eiland Negros gerenoveerd, waarbij op de fundering na eigenlijk sprake was van nieuwbouw. De klaslokalen zijn ook voorzien van nieuwe meublilair en kasten. Helaas hebben we in de loop van het jaar moeten besluiten de hulp aan deze school te moeten staken vanwege gebrek aan medewerking van de directie en overheidsinstanties. Ons vermoeden is dat ze minder bereid waren tot ondersteunende hulp omdat wij geen steekpenningen betalen en doordat wij alles via een eigen aannemer doen ze hier zelf geen voordeel uit kunnen halen.

De eerste 2 foto's geven aan hoe de lokalen eruit zagen. Dit was nog maar een fractie van wat we daar aantroffen. Plafondplaten die loshingen boven de hoofden van de 50 kinderen in de klas hadden we al weg laten halen, net als andere gevarlijke situaties. Het had een waarschuwing kunnen zijn over de bereidheid van het personeel om goed voor hun kinderen te zorgen. Op de onderste foto een gerenoveerde klas met nieuw meubilair.

In 2013 is een kleuterschool gebouwd in Mabini, een wijk van Cadiz op het eiland Negros. De kleuters werden opgevangen in een hut. Het ministerie van onderwijs, DEPED, had de komende jaren geen geld beschikbaar. Onze aannemer Joop Schmidt heeft met een lokaal team een gebouwtje weggezet met daarin een kleuterlokaal. Lokale jongeren hebben gezorgd voor leuke muurschilderingen. 

Balik Bayan dozen

Veel Fillipijnen werken en wonen in het buitenland. Veel van deze mensen willen graag hun familie in de Filipijnen ondersteunen, niet alleen in geld, maar ook met goederen. De Filipijnse regering heeft hiervoor een regeling gemaakt waarbij de in het buitenland wonende Filipino's dozen kunnen sturen. Deze worden op ingevoerd zonder dat er invoerrechten over betaald hoeven te worden.

Lutoban maakt ook gebruik van deze regeling. De door Lutoban verstuurde dozen worden verstuurd via het  Nederlandse Phil4you. Het is een zeer betrouwbare partij. In de afgelopen jaren zijn alle dozen die we verstuurd hebben op de plaats van bestemming aangekomen.

 

Lutoban stuurt de dfozen naar de scholen en naar Home of Hope. Maar ook naar families en buurten waar de nood aan kleren, speelgoed en schoolmaterialen groot is. De dozen worden gestuurd aan onze contactpersonen, die de Lutoban in de loop van de jaren heeft leren kennen tijdens hun projectreizen naar de Filipijnen.

De inhoud van deze dozen is altijd bedoeld voor meerdere mensen en de contactpersonen beslissen wie wat krijgt. Tijdens onze reizen hebben we kunnen vaststellen dat velen in de buurt van contactpersonen kleding en speelgoed hebben ontvangen.

 

In 2012 hebben we tijdens een reis samen met de mensen die een Balik Bayandoos hadden ontvangen deze uitgepakt onder bezielende leiding van Jos Verheijen, de Mechel.

//fotos.lutoban.com/#!album-22

Incidentele projecten

Als je als stichting hulp bied aan scholen in een gebieden waar grote armoede heerst krijg je veel verzoeken om hulp op individueel niveau.

Als dit algemene verzoeken zijn in de trant van wij hebben niks en kunnen jullie ons helpen dan kan de stichting daar niet aan beginnen. In de Filipijnen leeft naar schatting 30% onder de armoedegrens. Vaak zijn het arbeiders die werken op de boerderijen. Zij verdienen daar rond de 200 - 250 pesos per dag (rond de 3 à 4 euro). De meesten van hen zijn seizoensarbeiders die buiten het seizoen niets verdienen.

Overigens zijn cijfers in de Filipijnen betrekkelijk. Tijdens onze laatste projectreis beweerde een overheidsmedewerker dat in de Flilipijnen een werkloosheid heerste van 7%. Na enige discussie bekende hij dat de mensen die wonen in de krottenwijken in de steden of in de landelijke gebieden niet goed geregistreerd zijn en dat daar niet van bekend zijn of ze werk hebben of niet.

Enkele jaren geleden heeft ons oud bestuurslid, wijlen, Rob van Rijsbergen een film gemaakt over de verschillen die bestaan in de Filipijnen. U kunt hem hier zien

 

Doen we dan helemaal niets. Natuurlijk wel. We proberen echter voor individuele hulp daar ook altijd een individuele sponsor.

 

Enkele voorbeelden:

 Chriselle Ann heeft op jonge leeftijd bij een verkeersongeval haar onderbeen verloren. Toen Ltoban in contact gebracht werd met haar zat zij al 4 jaar thuis. Haar ouders hadden geen geld voor het betalen van een operatie en een prothese. Daarnaast woonde ze ver van school af waardoor ze niet zelfstandig naar school kon.

In 2010 is Chriselle door de hulp van Lutoban geopereerd. De enige voorwaarde was dat ze, nadat ze geopereerd was en een prothese had gekregen, naar school zou gaan. Onze contpersoon Ritchel Pachica heeft voor Lutoban het hele proces begeleid en houdt nog steeds contact met Chriselle Ann en haar familie.

Chriselle Ann doet het goed op school en op de tweede foto is te zien dat ze zelfs met dansvoorstellingen mee doet. 

 

 Ricky heeft op zeer jonge leeftijd benzine over zijn hele lijf gehad en deze benzine is in brand gevlogen. Hij heeft brandwonden over zijn hele lichaam. In zijn dagelijkse bestaan werd hij ernstig gehinderd door de groei van wilvlees in zijn elleboog, waardoor hij zijn rechterarm niet meer kon gebruiken. Mede door hulp van een privé sponsor kon Ricky geopereerd worden en kan hij zijn arm weer voor 95% gebruiken. Ritchel heeft ook hier voor Lutoban het hele proces begeleid.

 

We hebben ook enkele families op weg geholpen met de bouw en inrichting van een eigen winkelte, een sari sari store. Deze winkeltjes zijn niet groter dan enkele vierkante meters en hebben een verzorgingsgebied in een straat van honderden meters rond de store.

De opbrengst is, als alles goed gaat, voldoende om een basisinkomen te hebben waarvan de familie kan leven

 

 Hier ziet u de binnekant van het winkeltje van Cherie Mae, DaveJoss en David. Dit winkeltje is geopend in 2011. Helaas is het tijdens de tyfoon Hayan vernield. Een nieuw startkapitaaltje is wederom geschonken door een privé sponsor.

Cherie Mae heeft een oogziekte en was op het moment dat contact met haar gelegd werd teneinde raad. Ze moest geopereerd worden aan het enige oog waar ze nog iets mee kon zien en ze had geen geld. Cherie Mae is een weeskind en had weinig familie die haar kon helpen.

Cherie Mae woont in de buurt van Palo op het eiland Leyte

 

De familie Legaspi woont in Mabini nabij de stad Cadiz op het eiland Negros. Vader Leo is ziekelijk en niet meer in staat het zware landwerk te doen. Hij heeft een grote familie waaronder jonge kinderen en grootouders die allen afhankelijk zijn van Leo. In 2012 is de BossJossenstore geopend

 

 

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.