Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com (alle bestuursleden ontvangen deze e-mail)

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Balik Bayan dozen

Veel Fillipijnen werken en wonen in het buitenland. Veel van deze mensen willen graag hun familie in de Filipijnen ondersteunen, niet alleen in geld, maar ook met goederen. De Filipijnse regering heeft hiervoor een regeling gemaakt waarbij de in het buitenland wonende Filipino's dozen kunnen sturen. Deze worden op ingevoerd zonder dat er invoerrechten over betaald hoeven te worden.

Lutoban maakt ook gebruik van deze regeling. De door Lutoban verstuurde dozen worden verstuurd via het  Nederlandse Phil4you. Het is een zeer betrouwbare partij. In de afgelopen jaren zijn alle dozen die we verstuurd hebben op de plaats van bestemming aangekomen.

 

Lutoban stuurt de dfozen naar de scholen en naar Home of Hope. Maar ook naar families en buurten waar de nood aan kleren, speelgoed en schoolmaterialen groot is. De dozen worden gestuurd aan onze contactpersonen, die de Lutoban in de loop van de jaren heeft leren kennen tijdens hun projectreizen naar de Filipijnen.

De inhoud van deze dozen is altijd bedoeld voor meerdere mensen en de contactpersonen beslissen wie wat krijgt. Tijdens onze reizen hebben we kunnen vaststellen dat velen in de buurt van contactpersonen kleding en speelgoed hebben ontvangen.

 

In 2012 hebben we tijdens een reis samen met de mensen die een Balik Bayandoos hadden ontvangen deze uitgepakt onder bezielende leiding van Jos Verheijen, de Mechel.

//fotos.lutoban.com/#!album-22

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.