Boeken

Helaas kunnen wij geen boeken meer aannemen.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom

Ons rekeningnummer is NL50RABO0132996243 tnv Stichting Lutoban

RSIN 818005646

 

E-mail: info@lutoban.com (alle bestuursleden ontvangen deze e-mail)

 

Wij zijn ANBI erkend

facebook

Home of Hope website

Translate

Dutch English Filipino German

Incidentele projecten

Als je als stichting hulp bied aan scholen in een gebieden waar grote armoede heerst krijg je veel verzoeken om hulp op individueel niveau.

Als dit algemene verzoeken zijn in de trant van wij hebben niks en kunnen jullie ons helpen dan kan de stichting daar niet aan beginnen. In de Filipijnen leeft naar schatting 30% onder de armoedegrens. Vaak zijn het arbeiders die werken op de boerderijen. Zij verdienen daar rond de 200 - 250 pesos per dag (rond de 3 à 4 euro). De meesten van hen zijn seizoensarbeiders die buiten het seizoen niets verdienen.

Overigens zijn cijfers in de Filipijnen betrekkelijk. Tijdens onze laatste projectreis beweerde een overheidsmedewerker dat in de Flilipijnen een werkloosheid heerste van 7%. Na enige discussie bekende hij dat de mensen die wonen in de krottenwijken in de steden of in de landelijke gebieden niet goed geregistreerd zijn en dat daar niet van bekend zijn of ze werk hebben of niet.

Enkele jaren geleden heeft ons oud bestuurslid, wijlen, Rob van Rijsbergen een film gemaakt over de verschillen die bestaan in de Filipijnen. U kunt hem hier zien

 

Doen we dan helemaal niets. Natuurlijk wel. We proberen echter voor individuele hulp daar ook altijd een individuele sponsor.

 

Enkele voorbeelden:

 Chriselle Ann heeft op jonge leeftijd bij een verkeersongeval haar onderbeen verloren. Toen Ltoban in contact gebracht werd met haar zat zij al 4 jaar thuis. Haar ouders hadden geen geld voor het betalen van een operatie en een prothese. Daarnaast woonde ze ver van school af waardoor ze niet zelfstandig naar school kon.

In 2010 is Chriselle door de hulp van Lutoban geopereerd. De enige voorwaarde was dat ze, nadat ze geopereerd was en een prothese had gekregen, naar school zou gaan. Onze contpersoon Ritchel Pachica heeft voor Lutoban het hele proces begeleid en houdt nog steeds contact met Chriselle Ann en haar familie.

Chriselle Ann doet het goed op school en op de tweede foto is te zien dat ze zelfs met dansvoorstellingen mee doet. 

 

 Ricky heeft op zeer jonge leeftijd benzine over zijn hele lijf gehad en deze benzine is in brand gevlogen. Hij heeft brandwonden over zijn hele lichaam. In zijn dagelijkse bestaan werd hij ernstig gehinderd door de groei van wilvlees in zijn elleboog, waardoor hij zijn rechterarm niet meer kon gebruiken. Mede door hulp van een privé sponsor kon Ricky geopereerd worden en kan hij zijn arm weer voor 95% gebruiken. Ritchel heeft ook hier voor Lutoban het hele proces begeleid.

 

We hebben ook enkele families op weg geholpen met de bouw en inrichting van een eigen winkelte, een sari sari store. Deze winkeltjes zijn niet groter dan enkele vierkante meters en hebben een verzorgingsgebied in een straat van honderden meters rond de store.

De opbrengst is, als alles goed gaat, voldoende om een basisinkomen te hebben waarvan de familie kan leven

 

 Hier ziet u de binnekant van het winkeltje van Cherie Mae, DaveJoss en David. Dit winkeltje is geopend in 2011. Helaas is het tijdens de tyfoon Hayan vernield. Een nieuw startkapitaaltje is wederom geschonken door een privé sponsor.

Cherie Mae heeft een oogziekte en was op het moment dat contact met haar gelegd werd teneinde raad. Ze moest geopereerd worden aan het enige oog waar ze nog iets mee kon zien en ze had geen geld. Cherie Mae is een weeskind en had weinig familie die haar kon helpen.

Cherie Mae woont in de buurt van Palo op het eiland Leyte

 

De familie Legaspi woont in Mabini nabij de stad Cadiz op het eiland Negros. Vader Leo is ziekelijk en niet meer in staat het zware landwerk te doen. Hij heeft een grote familie waaronder jonge kinderen en grootouders die allen afhankelijk zijn van Leo. In 2012 is de BossJossenstore geopend

 

 

facebook (2)


Copyright © Lutoban Foundation 2013. All Rights Reserved.